O Mnie

Adwokat Magdalena Plucińska – Wolska ukończyła studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w 2009 roku z wynikiem bardzo dobrym. Pracę magisterską pod tytułem "Postępowanie w sprawach z zakresu prawa pracy" pisała pod kierunkiem prof. dr hab. Barbary Wagner w Katedrze Prawa Pracy i Polityki Społecznej UJ.

Zainteresowania naukowe rozwijała studiując drugi kierunek studiów na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politycznych w Instytucie Europeistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego, który ukończyła w 2009 roku, obroną pracy licencjackiej  pod tytułem "Oddziaływanie prawa wspólnotowego na kształt rozdziału II a kodeksu pracy Równe traktowanie w zatrudnieniu". 

Ugruntowaniem zdobytej podczas studiów wiedzy prawniczej była aplikacja adwokacka, którą odbyła w latach 2010 – 2013 w Okręgowej Radzie Adwokackiej w Krakowie, praktykując w jej trakcie w kancelarii adwokackiej w Krakowie. 

Po zdanym egzaminie adwokackim w 2013 roku została wpisana na listę adwokatów Krakowskiej Izby Adwokackiej i rozpoczęła praktykę w indywidualnej kancelarii adwokackiej. 

Kilkuletnia praktyka w kancelarii adwokackiej oraz zdobyta w czasie studiów i aplikacji wiedza pozwala obecnie na profesjonalną obsługę klientów w sprawach cywilnych, gospodarczych, karnych, administracyjnych, rodzinnych, rejestrowych oraz zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych 

Włada językiem angielskim.  

Adres Kancelarii:

Al. Słowackiego 11a/9 
31-159 Kraków 

Telefon: 607 170 910 

Fax:  12 658 98 70

Godziny otwarcia
Pn-Pt 9:00-17:00

Copyright ©2016 Kancelaria Adwokacka Magdalena Plucińska-Wolska, All Rights Reserved.