Honorarium

Honorarium za świadczoną obsługę prawną lub prowadzenie sprawy jest ustalane z każdym Klientem indywidualnie. 

Wysokość wynagrodzenia w głównej mierze zależy od rodzaju sprawy, jej zawiłości oraz nakładu pracy. 

Kancelaria oferuje metody rozliczeń, uzależnione od decyzji Klienta, jak również rodzaju sprawy.  

Rozliczenie może następować w formie:

1/ ryczałtowej – w określonej z góry kwocie za daną sprawę lub jej etap, 

2/ godzinowej – w zależności od czasu poświęconego danej sprawie, według indywidualnie ustalonej z Klientem stawki za godzinę pracy. 

albo w innej formie, zaproponowanej przez Klienta. 

Adres Kancelarii:

Al. Słowackiego 11a/9 
31-159 Kraków 

Telefon: 607 170 910 

Fax:  12 658 98 70

Godziny otwarcia
Pn-Pt 9:00-17:00

Copyright ©2016 Kancelaria Adwokacka Magdalena Plucińska-Wolska, All Rights Reserved.